Resursgrupp KEO


Vi är din hjälpande hand.

Vår målsättning är att vi ska bidra till en förändrad samhällssyn, från en snedvriden åldersfixering till ett ökat respektfullt synsätt mellan så väl kön som åldersgrupper. Vi verkar för ett mer jämställt samhälle där de äldres kunskaper respekteras och kommer till nytta.

Samhället ska inte se seniorer som en homogen grupp, utan som individer med olika kompetenser och förutsättningar som alla andra samhällsmedborgare. Tankeförmåga, initiativkraft, kreativitet och kompetens upphör inte på pensionsdagen! Seniorer har en gedigen livserfarenhet till nytta för hela samhället - både för unga och gamla.

Vi erbjuder följande tjänster:

• Städning (flytt-, vecko-, och storstädning)
• Fönsterputs, klädvård , matlagning i bostaden.
• Inhandling av mat, enklare ärende till bank eller affär.
• Snöskottning, gräsklippning, rensa ogräs mm.
• Om- och tillbyggnader, målning m.m
• Social samvaro/ledsagare

AB Resursgrupp K.E.O. är en förmedling av olika tjänster till företag, kommun, privata m.fl. som finns i Piteå och Älvsbyn. Resursgrupp är en verksamhet som bedrivs av pensionärer.

Kontakta oss om du behöver hjälp.
Vänliga hälsningar
Ann-Katrin, Ralph och Mats.
Freds logotyp

Adress: Bryggargatan 14
941 63 Piteå
Telefon: 0911-73509

E-post: Ralphe88@telia.com

www.resursgrupp65.se